This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Sjogrenův Syndrom Essay

1095 words - 5 pages

ÚVOD
Sjögrenův syndrom (SS) je chronickým zánětlivým onemocněním, při němž jsou výrazně postiženy exokrinní žlázy, což způsobuje narušení žlázového parenchymu, které vede ke ztrátě funkčnosti postižených žláz. SS je jedním z nejčastějších autoimunitních onemocnění (Manthorpe, 1999). Příčiny vzniku tohoto syndromu nejsou dosud známé, nicméně se pravděpodobně jedná o kombinace několika faktorů, např. poruchy funkce lymfocytů, apoptózy či genetické mutace.
HISTORIE
První případ příznaků nemoci, dnes známé jako Sjögrenův syndrom, byl popsán v roce 1882, německým fyzikem Theodorem Leberem. Ve 30. letech 20. století pak Henrik Sjögren publikoval svou studii, ve které popsal a pojmenoval projevy ...view middle of the document...

Sjögrenův syndrom je spojen i s výraznou hyperaktivitou B-lymfocytů, což vede k vyšší produkci autoprotilátek. V séru (i slinách a dalších sekretech) lze u lidí postižených SS detekovat autoprotilátky typů IgG a méně často i IgA. Tyto autoprotilátky jsou cíleny proti různým jaderným antigenům, proti revmatoidním faktorům, antigenům Ro/SSA a La/SS, které mají významné úlohy při transkripci a replikaci nukleových kyselin (Krejsek, 1997).
Pohlavní hormony
Dalším možným faktorem přispívajícím ke Sjögrenově syndromu jsou pohlavní hormony. Je známo, že autoimunitní onemocnění převládají více u žen, než u mužů. Příčinou je zřejmě vyšší produkce estrogenu a nižší produkce androgenu. Tento fakt, odpovídá i vyššímu výskytu Sjögrenova syndromu právě u žen (Wallace, 2005).
Apoptóza
Pro pacienty postižené Sjögrenovým syndromem je též charakteristická rezistence epiteliálních buněk a lymfocytů vůči apoptóze (Wallace, 2005).
Infekce
Infekce způsobené například virem hepatitidy C, HTLV-1 (human lymphotrophic leukemia
virus) a HIV (human immunodeficiency virus) zapříčiňují mimo jiné i syndrom suchého oka, který může vyvolat další projevy SS.
Dalšími z přispívajících faktorů by mohl být Epstein-Barr virus (EBV) či bakterie Helicobacter pylori. Tyto teorie však dosud nebyly podpořeny dostatečnými důkazy (Wallace, 2005).
Genetika
Se Sjögrenovým syndromem jsou spojovány také mutace různých cytokinů, tzv. buněčných poslíčků. Bylo zjištěno, že, určité uskupení jistých genů vyvolává vyšší pravděpodobnost autoimunitních onemocnění. Každá buňka žláz má na svém povrchu různé typy antigenu HLA (human leucocyte antigen), HLA-DR1, HLA-DR2 atd. Všechny tyto typy antigenů by měly přes cytokiny signalizovat nemožnost lymfocytů napadat tělu vlastní žlázové buňky. Z neznámého důvodu ale cytokiny nedokáží určit HLA-DR3 gen u europoidní rasy, u které tedy zvyšuje riziko SS (Wallace, 2005).
SYMPTOMY
Postižení slinných žláz (Sjögren's Syndrome Foundation, 2011)
- úbytek až zánik žlázového parenchymu slinných žláz vede ke snížení produkce slin
- postižení velkých slinných žláz vede k problémům s polykáním potravy bez zapíjení
- postižení malých žláz vede k chybění slin i v době klidu, což způsobuje zhoršení výslovnosti
- příušní žlázy často zbytňují
- podčelistní žlázy obvykle atrofují, vzácně jsou postihovány zánětlivými komplikacemi a nádory
Postižení ústní sliznice (Sjögren's Syndrome Foundation, 2011)
- kvůli dlouhodobé ztrátě mucinového filmu se ústní sliznice stává citlivější a zranitelnější
- po několika letech může docházet k antrofické glositidě, ke změnám na hřbetu jazyka způsobených ztrátou papil
Postižení zubních tkání (Sjögren's Syndrome Foundation, 2011)
- zvýšená až extrémní kazivost zubů v důsledku ztráty samočistící schopnosti slin
Postižení oblasti očí (Sjögren's Syndrome Foundation, 2011)
- syndrom suchého oka – keratoconjunctivitis sicca v důsledku patologických změn slzné žlázy
- snížená produkce vodní složky slz vede k jejich...

Other assignments on Sjogrenův Syndrom

Course Syllabus Essay

2610 words - 11 pages [pic] COURSE SYLLABUS Semester: Fall, Year: 2012  College Mission Statement Richard J. Daley College provides high-quality education which leads to academic success, career development, and personal enrichment that fulfill diverse community needs. Mathematics Department Mission Statement Our mission is to deliver excellent service and to provide learning opportunities by offering a wide range of mathematics courses, which will help our

Management Essay

1477 words - 6 pages Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the

Assisted Suicide

1015 words - 5 pages Should physician-assisted suicide be legal? While I believe if one chooses to end his or own life through physician assistance for reasons that they chose, the choice should be up to the individual. Physician-assisted suicide should be at one's discretion. “Assisted Suicide, also called Voluntary Euthanasia, is currently a contentious issue in many countries. Because Euthanasia is legal in a few modern democracies: the Netherlands, Belgium

Tanglewood Case 1

797 words - 4 pages Tanglewood’s staffing strategy requires the organization to make key decisions about the acquisition, deployment, and retention of the organization’s workforce. In order to accomplish this, Tanglewood’s must make thirteen decisions regarding its staffing levels and its staffing quality. One of the first decisions that Tanglewood needs to choose is to acquire or develop talent. Tanglewood should try to develop their current talent because one

Nnnnn

1391 words - 6 pages Есе по въпроса: Кои от всички „действащи” лица могат да се разглеждат като морално отговорни и в какво именно? по казуса Форд „Пинто” Корпоративните злодеяния са нанесли повече вреди на обществото от всички улични престъпления взети заедно. Според данни на ФБР сумата от уличните престъпления възлиза на $3.8 млрд. годишно, а загубите от корпоративните измами между $100 млрд. и $400 млрд. годишно

The Penis

1052 words - 5 pages The short story ”The Penis” is written by Hanif Kureishi. The short story is about a penis, which has been separated from its owner Doug, who we hear from later on. At first though we hear about a guy called Alfie who was “a cutter – a hairdresser – and had to get to work”. He is having breakfast with his wife, when she asks him what he did last night, and if he had a good time last night? Alfie can not remember what he did last night, he then

Managed Care Paper

543 words - 3 pages Managed Care and Case Management Care Marvin Lloyd BSHS/402-Case Management 27 August 2012 Virgil Miller Managed Care are techniques employed to help reduce the cost for providing health benefits and a system for improving organizations quality of care

Media

439 words - 2 pages The life expectancy is lower; so people are not kept alive with drugs for decades in a virtual sleep state. There is less state education; so kids don't have it drilled into them that their only goal in life is to make money, at the cost of 'everything' else. The health care is less; so diseases, usually brought by Westerners, kill many more than they do in countries where drug companies can make a fortune from selling medicines that aren't

Chapter 6 International Business

7113 words - 29 pages CGGGG The Political Economy of International Trade Chapter Outline OPENING CASE: Why Are Global Food Prices Soaring? INTRODUCTION INSTRUMENTS OF TRADE POLICY Tariffs Subsides Country Focus: Subsidized Wheat Production in Japan Import Quotas and Voluntary Export Restraints Local Content Requirements Administrative Polices Antidumping Policies Management Focus: U.S. Magnesium

Scope And Goals

279 words - 2 pages Introduction: Kudler Fine Foods is a specialty food store based in San Diego, California with its three locations in La Jolla, Del Mar, and Encinitas. Kudler Fine food prides itself on offering fresh and organic products that are carefully selected from local farmers and around the world. The organization has recently taken the initiative to start a Frequent Shopper Program to market and increase sales. This program will offer the customers a

Meerkat

251 words - 2 pages Meerkat The meerkat or suricate, Suricata suricatta, is a small mammal belonging to the mongoose family. Meerkats live in all parts of theKalahari Desert in Botswana, in much of the Namib Desert in Namibia and southwestern Angola, and in South Africa. A group of meerkats is called a "mob", "gang" or "clan". A meerkat clan often contains about 20 meerkats, but some super-families have 50 or more members. In captivity, meerkats have an average

Similar Documents

Mgt216 Essay

714 words - 3 pages The first ethical issue presented in the ethics game simulation was whether to warn consumers about the contaminated product and what information to provide consumers about the contaminant. The second ethical issue was whether to sell a product that does not meet U.S. safety requirements in a foreign market that has lower safety restrictions. G-BioSport was not required to meet prior approval from the Federal Drug Administration before they

Economy Effect Of Marijuana Essay

277 words - 2 pages Modern American History by Alan Renga 2nd Mid Term! You will be given 3 Short Essay questions and 20 Multiple Choice questions deriving from this list! 80 points total! The 1920s Warren Harding then Calvin Coolidge Tea Pot Dome 1st Red Scare Immigration Restriction, Sacco and Vanzetti Langston Hughes, Marcus Garvey, KKK Prosperity, advertising Prohibition, Al Capone Flappers, Clara Bow, Rudolph Valentino Babe Ruth, Jack Dempsey

The Vc Shakeout Essay

2033 words - 9 pages ECONOMY 26 Luring a big firm to town is not the secret to job growth DEFEND YOUR RESEARCH 30 Are morning people wired for success? VISION STATEMENT 32 The social web’s east-west divide COLUMN 38 Warren Bennis looks back on his surprising path to fame New Thinking, Research in Progress hbr.org New Thinking, Research in Progress hbr.org FIRST The VC Shakeout Venture capital hasn’t worked for a decade and must be radically

Hospitals Paper

6014 words - 25 pages I hope to provide in this paper a comprehensive understanding for what the term “hospital” has become. Hospitals are an extremely complex system that man has created and shaped and reshaped throughout history. My goal in writing and researching this paper will be to provide those who read it a clear understanding on how the hospital system got to where it is today, and to shed some light on the many organizations that affiliate with and