This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Rizal Essay

4101 words - 17 pages

Rizal sa Berlin (1886): Tag-lamig at ang Noli • Naghirap si Rizal dahil walang padalang pera mula sa Calamba at siya’y talagang wala ni isang kusing • Naibenta na niya pati mga aklat niya, hindi niya mabayaran ang renta, kumakain lamang siya isang beses isang araw (na tinapay, tubig at sabaw lamang), naluma ang kanyang mga damit at manipis na sa kagagamit, siya mismo ang naglalaba ng kanyang damit dahil wala na siyang pambayad • Nagkasakit si Rizal dahil sa lamig at nang magsimula ang kanyang pagubo ay natakot siyang maaring magkaroon siya ng tuberculosis • Rizal sa isang sulat sa isang kaibigan: “Hindi na ako nananalig na malalathala pa ang Noli Me Tangere noong nasa Berlin ako…Naroon ako ...view middle of the document...

Napakamaselan kung kaya’t hindi mahawakan ng sinuman…” • Disenyo ni Rizal para sa kober ng manuskrip: Sa itaas ng pamagat na Noli Me Tangere ang lahat ng pinakamahusay sa buhay Pilipino: Kababaihan- sumasagisag sa pakamatimtiman/ Puntod o krus- pananampalatayang relihiyoso/ Laurel- lakas ng loob- honor/ Bulaklak ng pomelo: suot ng lalake at babaeng ikinakasal sagisag ng pagkabusilak- fidelity/ Natakpan ng pamagat: A mis padres al escribir esta hobra he estado pensando continuamente en vosotros que me habeis infundido los primeros pensamientos y las primeras ideas; a vosotros os dedico este manuscrito de mi joventud como prueba de amor. Berlin 21 Febrero de 1887/ Sa kaliwa ng pamagat: Bulaklak mirasol (sunflower)- kumakatawan sa kabataang hinahanap ang araw na pagasa ng bayan/ Kawayan- luntian ng panibagong pagsibol (na nakalapat sa pangalan ng may-akda) ng pinakanagtatagal sa lahat ng mga punong Pilipino/ Sa ilalim ng pamagat ang lahat ng pinakagrabe sa buhay Pilipino: Helmet ng guardia civil/Latigo/Gamit pangtortyur: mga simbolo ng pagmamaltrato sa mga katutubong indio/Paa ng prayle Panimula ng Noli: Sa Aking Bayan Nakatala sa kasaysayan ng pagdurusa ng tao ang isang napakalalang kanseer na sa bahagyang saling ay kumikirot at nagdudulot ng napakatinding sakit. Anupat, malimit sa gitna ng mga makabagong kabihasnan ibig kitang tawagan-upang makapiling ako ng iyong mga alaala, upang maihambing kita sa iba pang bayan- ang iyong kinalulugdang larawan malinaw na kinakikitaan ng gayunding bagay-kanser sa iyong lipunan. Sa paghahangad ng iyong kalusugan na amin din naman lahat, at sa paghahanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko sa iyo ang ginawa ng mga sinaunang tao sa kanilang maysakit: inilalantad sa mga baytang ng templo, nang makapagmungkahi ng lunas ang sinumang paroroon upang manawagan sa Panginoon. Tungo sa layuning ito, sisikapin kong matapat na ilarawan ang iyong kondisyon, nang walang pangingimi at pagpili, tatanggalin ang tapal na tumatakip sa mga sugat, isasakripisyo ang lahat para sa katotohanan, kasama na ang sariling pagpapahalaga, sapagkat bilang anak mo, taglay ko rin ang iyong kapintasan at kahinaan. SI RIZAL: WANDERLUST Rizcour 5: Pag-aaral at Paglalakbay ni Jose Rizal (1882- 1887) © Gianna Gayle H. Amul Berlin (Abril 1887) Nakatanggap ng liham kay Paciano na may isang libong pisong parating at nagsasabing umaasang magkikita kaagad sila ni Jose “kung pahihintulutan ng Diyos at ng Guardia Civil” Pagdating ng pera ay kaagad na binayaran si Maximo Viola at lumunsad sa isang paglalakbay sa Europa upang sulitin ang huling mga buwan ng paninigilan sa Europa Pinadala ang mga unang kopya ng nobela sa mga kaibigang sina Ferdinand Blumentritt, Antonio Maria Regidor, Graciano Lopez Jaena, Mariano Ponce at Felix Ressurreccion Hidalgo at pati na rin sa Kapitan-Heneral (Gobernador Heneral) ng Pilipinas at sa Arzobispo ng Maynila Mga papuri at pagtatanggol para sa Noli mula kina: Segismundo Moret (dating ministro ng Hari ng Espanya), Miguel...

Other assignments on Rizal

The Summer Solstice Essay

1040 words - 5 pages overall, after José Rizal and Claro M. Recto. Joaquín was born in Paco, Manila, one of ten children of Leocadio Joaquín, a colonel under General Emilio Aguinaldo in the 1896 Revolution, and Salome Márquez, a teacher of English and Spanish. After being read poems and stories by his mother, the boy Joaquín read widely in his father's library and at the National Library of the Philippines. By then, his father had become a successful lawyer after

Letter Of Appointment Essay

335 words - 2 pages Letter of Appointment Sunshine Company 182 Time Street, Pasig City, Philippines Tel: 123 – 456 – 789 Fax: 123 – 456 – 780 September 5, 2014 Ace D. Gold Lot 13 Block 8 Hagen Street, Mercedes Village Cainta, Rizal Dear Mr. Ace, On behalf of Sunshine Company, we hereby inform that you are appointed as Financial Analyst in our organization. Details as follows: Position: Financial Analyst Monthly Salary: P 45,000 Annual Bonus

The One

807 words - 4 pages Identification & Overview its individual and Uniqueness - Barangay Potrero,from Spanish word Potrero meaning pasture land,is also the finest place in Malabon City not Valenzuela City. Also the highest part ,higher than Tugatog, the place is never flooded, is also the cradle of manufacturing and industrial sites in Manila. Landmarks Nearby Cities: Quezon City, Antipolo City, Rizal, Rodriguez (Montalban), Rizal Coordinates:   14°40'9"N   120

The Great Flood Elements Of The Story

594 words - 3 pages uncle at Fort William McKinley to study at Rizal High School in Pasig. Those four years in high school were, according to Daguio, the most critical in his life. "I spent them literally in poverty, extreme loneliness, and adolescent pains…" In 1952, he obtained his M.A. in English at Stanford U. as a Fulbright scholar. His thesis was a study and translation of Hudhud hi Aliguyon (Ifugao Harvest Song). In 1954, he obtained his Law degree from

The Man

1259 words - 6 pages prices in the commonwealth Literary Awards. Spanish professor at the University of the Philippines. Called 'el grand novilista de la literatura Filipinohispana despues de Rizal.' [D.M. Estabaya,' Sa natad sa katikang bisaya, Oct 21'70. This series is herein subsequently referred to as ESB; Estanilao B. Alinea, Historia analitica de laliteratura Filipino hispana, Ciudad de quezon; Imprinta Los Filipinos, 1964, pp. 171-72.] ABELLANA, MARTIN

Airasia Case Study

2197 words - 9 pages ." 2012. Ahmad, Rizal, and Mark Neal. "AirAsia The Sky's the Limit." Asian Journal of Management Cases 3, no. 1 (2006): 25-50. Qantas and Emirates Partnership | Qantas. (n.d.). Retrieved November 18, 2015, from http://www.qantas.com.au/travel/airlines/qantas-emirates/global/en

Case

9859 words - 40 pages , against the Asian Surety and Insurance Co. The search warrant reads: “It appearing to the satisfaction of the undersigned, after examining under oath NBI Agent Celso J. Zoleta, Jr. and his witness Manuel Cuaresma that there are good and sufficient reasons to believe that Mr. William Li Yao or his employees has/have in his/their control in premises No. 2nd Floor Republic Supermarket Building, in Rizal Avenue district of Sta. Cruz, Manila, property

Ioh8Oihuo

2523 words - 11 pages chairmen have been in the conference.Five hours               b. seven o’ clock The weather here in our town has been rainy and windy.Couple of weeks     b. the other weekIV. Evaluation:Use for or since to complete the meaning of the following sentences. Write also the correct present perfect of the verb inside the parenthesis.They ____________ (choose) the topic __________ fifteen minute break.He ______________( work) in Rizal province

Chapter 12

1988 words - 8 pages TUGAS RESUME CHAPTER 12, 14 DAN 15 MATA KULIAH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (KELAS H) KELOMPOK 9 Nama Anggota : Auliana Maharani Puteri / 041411231251 Rila Nickytha Dewi / 041411231252 Fakhrur Rizal / 041411231253 Eva Amelia Rasidahwati / 041411233001 Amira Nadia Sawitri / 041411233004 Anggy Haristya Octari / 041411233015 Aza Rosmala / 041411233032 Kurnia Pramadhani / 041411233038 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS

Term Paper

3910 words - 16 pages Acknowledgement This term paper wouldn’t be accomplished on time and wouldn’t be done properly without the help of the following people: To Dr. Reynaldo A. Padilla, my Rizal 10 professor who guided, inspired and encouraged us to accomplish the term paper. Without his guidance, we cannot properly write a good term paper. Also, thank you for giving us inspirational words that made us move and made us realize many things. To my friends

Case

6434 words - 26 pages University of Makati J.P. Rizal Extension, West Rembo, Makati City College of Business Administration Office Management Department CHAPTER 16: CHANGE, INNOVATION AND STRESS Submitted by: Balla, Micah P. Benaid, Domenica B. Celiz, Ma. Frea Mae F. Cristobal, Camille A. IV-BOM Submitted to: Prof. Liza A. Geneblazo-Rivera July 26, 2013 A.Y. 2013-2014 Organization needs change and innovate. Chapter 16

Similar Documents

Rizal Essay

383 words - 2 pages BATAS RIZAL Angelo Carlo D. Pilapil Batas Republika Blg. 1425 Hunyo 12, 1956- pinagtibay BATAS RIZAL Agosto 16, 1956- ipinatupad Jose P Laurel, Sr. BATAS RIZAL Ano ba ang iyong saysay? Maikintal sa kaisipan ng mga Pilipino ang mga simulain ng kalayaan at nasyonalismo sa pamamagitan ng pagaaral sa kaniyang buhay, mga ginawa at sinulat. Malinang ang adhikain, simulain, pagpapahalaga at kaisipang taglay ni Rizal

Rizal Essay

3770 words - 16 pages MAIKLING TALAMBUHAY NI JOSE PROTACIO RIZAL (Manunulat, Pambasang Bayani ng Pilipinas, Dakilang Henyo ng Lahing Malayo) ISINILANG SA: Calamba, Laguna (Hunyo 19, 1861) BINARIL SA: Bagumbayan (ngayo’y Luneta; Disyembre 30, 1896) Mga Magulang: FRANCISO MERCADO at TEODORA ALONSO (“Z” sa ibang aklat) Mga Ninuno: Domingo Lamco, sa panig ng ama (negosyanteng Instik); Lakandula, sa panig ng ina (pinuno ng Tondo na namuno sa isang bigong pag-aalsa sa

Ust Rizal Essay

2619 words - 11 pages AT THE UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 1877 – 82 2 courses enrolled at UST * Philsophy and Letters (1877 – 1878) * Medicine Mother’s Opposition to Higher Education * Don Francisco and Paciano wanted Jose to pursue higher learning * Dona Teodora opposed this RIZAL ENTERS THE UNIVERSITY April 1877, Rizal at 16 years old, entered University of Santo Tomas 2 reasons why he enrolled Philosophy and Letters * His

Noli Essay

617 words - 3 pages and the riches that they might gain from their powerful affiliations. | Pilosopo Tasio | Also known as Don Anastacio, portrayed in the novel as pessimistic, cynic, and mad by his neighbors. | Pilosopo Tasio is one of the Filipinos who are seeking reforms from the government. Just like Jose Rizal he expresses his ideas in paper. | Sisa | Sisa is the typical native wife. She endures her husband's beatings and irresponsibility. She had been