This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Quan Ly Chat Luong Essay

6253 words - 26 pages

8.1 Tầm quan trọng của quản lý chất lượng dự án
Hầu hết mọi người đã nghe câu chuyện cười về cách xe sẽ làm việc nếu họ theo một lịch sử phát triển tương tự như của máy tính. Một trò đùa Internet nổi tiếng diễn ra như sau:
Tại triển lãm máy tính COMDEX, Bill Gates, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft, đã tuyên bố: "Nếu General Motors đã bắt kịp với công nghệ như các ngành công nghiệp máy tính, tất cả chúng ta sẽ được lái xe $ 25 xe đó có 1.000 dặm với một gallon." Đáp lại với ý kiến của Gates, General Motors đã cho rằng: "Nếu GM đã phát triển công nghệ như Microsoft, tất cả chúng ta sẽ được lái xe ô tô với các đặc điểm sau:
* Không có lý do gì chiếc xe của bạn ...view middle of the document...

Các công ty trên toàn thế giới cung cấp cho người lao động có quyền truy cập vào máy tính. Đa số người dân ở Hoa Kỳ sử dụng Internet, và lượng sử dụng ở các nước khác cũng liên tục phát triển nhanh chóng. Nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng tôi phụ thuộc vào các sản phẩm CNTT chất lượng cao. Thực phẩm được sản xuất và phân phối với sự trợ giúp của máy vi tính, xe có chip máy tính để theo dõi hiệu suất; trẻ em sử dụng máy tính để giúp các em học tập, công ty phụ thuộc vào công nghệ cho nhiều chức năng kinh doanh; và hàng triệu người dân dựa trên công nghệ để giải trí và thông tin liên lạc cá nhân. Máy tính và Internet ở khắp mọi nơi. Chung ta càng ngày càng phụ thuộc vào CNTT trên các thiết bị thông minh, dịch vụ và những thứ khác nữa. Nhiều dự án CNTT phát triển hệ thống với nhiệm vụ quan trọng được sử dụng trong các tình huống giữa cuộc sống và cái chết, chẳng hạn như hệ thống định vị trên máy bay và các linh kiện máy tính được xây dựng trong thiết bị y tế. Tổ chức tài chính và khách hàng của họ cũng dựa trên hệ thống thông tin chất lượng cao. Khách hàng cảm thấy rất khó chịu khi các hệ thống cung cấp dữ liệu tài chính không chính xác hoặc bị tiết lộ thông tin trái phép có thể dẫn đến hành vi trộm cắp. Ví dụ:
* Năm 1981, một sự thay đổi chương trình máy tính dẫn đến năm máy tính trên tàu con thoi không gian của sự không đồng bộ.
* Năm 1986, hai bệnh nhân bệnh viện đã qua đời sau khi dính phải bức xạ từ một máy Therac 25. Một vấn đề phần mềm đã làm máy tính bỏ qua dữ liệu hiệu chuẩn.
* Một trong các lỗi phần mềm lớn nhất trong lịch sử ngân hàng, Ngân hàng Chemical trừ nhầm khoảng 15 triệu $ từ hơn 100.000 tài khoản của khách hàng. Nguyên nhân là một dòng mã trong một chương trình máy tính cập nhật gây ra. Ví dụ, một người rút $ 100 từ một máy ATM nhưng bị trừ $ 200 vào tài khoản của mình. Những lỗi này ảnh hưởng đến 150.000 giao dịch.
* Hai người đột nhập vào dịch vụ e-mail của ít nhất tám nhà cung cấp, lấy cắp hơn một tỷ địa chỉ e-mail. Họ bị cáo buộc sử dụng các dữ liệu để gửi thư rác, kiếm thu về hàng triệu đô la.

8.2 quản lý chất lượng dự án là gì?
Quản lý chất lượng dự án là một kiến ​​thức khó định nghĩa. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) định nghĩa chất lượng là "tổng thể các chi tiết nhỏ của một sản phầm mà nó phải thỏa mãn những quy định đã được đề ra” hoặc “mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”. Nhiều người đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu những định nghĩa này, nhưng tất cả vẫn còn mơ hồ. Các chuyên gia khác xác định chất lượng dựa trên sự phù hợp với các yêu cầu đòi hỏi. Ví dụ, nếu tuyên bố phạm vi dự án đòi hỏi phải cung cấp 100 máy tính với bộ xử lý và bộ nhớ cụ thể, bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem máy tính phù hợp đã được giao.
Mục đích của quản lý chất lượng của dự án là để đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng các nhu cầu mà nó được thực hiện. Nhớ lại rằng quản lý dự án bao gồm việc đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu của các bên liên quan và kỳ vọng. Các nhóm dự án phải xây...

Other assignments on Quan Ly Chat Luong

Course Syllabus Essay

2610 words - 11 pages . Note: Software may already be installed on the school’s lab computers; check with your lab administrator. Need Help? Contact Product Support at http://www.mathxl.com/support/contactus.htm for live CHAT, email or phone support. MyMathLab includes access to the Pearson Math Tutor Center! Visit www.aw-bc.com/tutorcenter for available tutoring services. Call for help toll-free help at 1-888-777-0463 ▪ Sunday through Thursday, 4 PM - 11 PM

Management Essay

1477 words - 6 pages Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the

Assisted Suicide

1015 words - 5 pages Should physician-assisted suicide be legal? While I believe if one chooses to end his or own life through physician assistance for reasons that they chose, the choice should be up to the individual. Physician-assisted suicide should be at one's discretion. “Assisted Suicide, also called Voluntary Euthanasia, is currently a contentious issue in many countries. Because Euthanasia is legal in a few modern democracies: the Netherlands, Belgium

Tanglewood Case 1

797 words - 4 pages Tanglewood’s staffing strategy requires the organization to make key decisions about the acquisition, deployment, and retention of the organization’s workforce. In order to accomplish this, Tanglewood’s must make thirteen decisions regarding its staffing levels and its staffing quality. One of the first decisions that Tanglewood needs to choose is to acquire or develop talent. Tanglewood should try to develop their current talent because one

Nnnnn

1391 words - 6 pages Есе по въпроса: Кои от всички „действащи” лица могат да се разглеждат като морално отговорни и в какво именно? по казуса Форд „Пинто” Корпоративните злодеяния са нанесли повече вреди на обществото от всички улични престъпления взети заедно. Според данни на ФБР сумата от уличните престъпления възлиза на $3.8 млрд. годишно, а загубите от корпоративните измами между $100 млрд. и $400 млрд. годишно

The Penis

1052 words - 5 pages The short story ”The Penis” is written by Hanif Kureishi. The short story is about a penis, which has been separated from its owner Doug, who we hear from later on. At first though we hear about a guy called Alfie who was “a cutter – a hairdresser – and had to get to work”. He is having breakfast with his wife, when she asks him what he did last night, and if he had a good time last night? Alfie can not remember what he did last night, he then

Managed Care Paper

543 words - 3 pages Managed Care and Case Management Care Marvin Lloyd BSHS/402-Case Management 27 August 2012 Virgil Miller Managed Care are techniques employed to help reduce the cost for providing health benefits and a system for improving organizations quality of care

Media

439 words - 2 pages The life expectancy is lower; so people are not kept alive with drugs for decades in a virtual sleep state. There is less state education; so kids don't have it drilled into them that their only goal in life is to make money, at the cost of 'everything' else. The health care is less; so diseases, usually brought by Westerners, kill many more than they do in countries where drug companies can make a fortune from selling medicines that aren't

Chapter 6 International Business

7113 words - 29 pages CGGGG The Political Economy of International Trade Chapter Outline OPENING CASE: Why Are Global Food Prices Soaring? INTRODUCTION INSTRUMENTS OF TRADE POLICY Tariffs Subsides Country Focus: Subsidized Wheat Production in Japan Import Quotas and Voluntary Export Restraints Local Content Requirements Administrative Polices Antidumping Policies Management Focus: U.S. Magnesium

Scope And Goals

279 words - 2 pages Introduction: Kudler Fine Foods is a specialty food store based in San Diego, California with its three locations in La Jolla, Del Mar, and Encinitas. Kudler Fine food prides itself on offering fresh and organic products that are carefully selected from local farmers and around the world. The organization has recently taken the initiative to start a Frequent Shopper Program to market and increase sales. This program will offer the customers a

Meerkat

251 words - 2 pages Meerkat The meerkat or suricate, Suricata suricatta, is a small mammal belonging to the mongoose family. Meerkats live in all parts of theKalahari Desert in Botswana, in much of the Namib Desert in Namibia and southwestern Angola, and in South Africa. A group of meerkats is called a "mob", "gang" or "clan". A meerkat clan often contains about 20 meerkats, but some super-families have 50 or more members. In captivity, meerkats have an average

Similar Documents

Mgt216 Essay

714 words - 3 pages The first ethical issue presented in the ethics game simulation was whether to warn consumers about the contaminated product and what information to provide consumers about the contaminant. The second ethical issue was whether to sell a product that does not meet U.S. safety requirements in a foreign market that has lower safety restrictions. G-BioSport was not required to meet prior approval from the Federal Drug Administration before they

Economy Effect Of Marijuana Essay

277 words - 2 pages Modern American History by Alan Renga 2nd Mid Term! You will be given 3 Short Essay questions and 20 Multiple Choice questions deriving from this list! 80 points total! The 1920s Warren Harding then Calvin Coolidge Tea Pot Dome 1st Red Scare Immigration Restriction, Sacco and Vanzetti Langston Hughes, Marcus Garvey, KKK Prosperity, advertising Prohibition, Al Capone Flappers, Clara Bow, Rudolph Valentino Babe Ruth, Jack Dempsey

The Vc Shakeout Essay

2033 words - 9 pages ECONOMY 26 Luring a big firm to town is not the secret to job growth DEFEND YOUR RESEARCH 30 Are morning people wired for success? VISION STATEMENT 32 The social web’s east-west divide COLUMN 38 Warren Bennis looks back on his surprising path to fame New Thinking, Research in Progress hbr.org New Thinking, Research in Progress hbr.org FIRST The VC Shakeout Venture capital hasn’t worked for a decade and must be radically

Hospitals Paper

6014 words - 25 pages I hope to provide in this paper a comprehensive understanding for what the term “hospital” has become. Hospitals are an extremely complex system that man has created and shaped and reshaped throughout history. My goal in writing and researching this paper will be to provide those who read it a clear understanding on how the hospital system got to where it is today, and to shed some light on the many organizations that affiliate with and