This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Cafe Essay

849 words - 4 pages

MỞ ĐẦU

Cà phê là một đặc sản của các nước vùng nhiệt đới, là sản phẩm được buôn bán nhiều trên thế giới, đối với nước ta cà phê cũng chiếm một phần quan trọng trong các mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Hơn nữa, do mặt hàng cà phê đã, đang và sẽ tăng cường phát triển nhiều là một đặc sản quý giá của vùng nhiệt đới. Việc tiêu thụ cà phê trên thế giới cũng ngày càng tăng, nhất là ở Châu Âu, tập quán uống cà phê đã gắn liền với phong tục xã hội và mức sinh hoạt vật chất. Mặt hàng cà phê trong những năm qua đã mang lại lợi ích to lớn đóng góp một tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Nước ta có điều kiện thiên nhiên tốt để phát triển loại cây cao cấp này, nhiều vùng đất đỏ rất thích hợp để trồng cà phê như các cao nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Daklak, Di Linh….

Do tập quán uống cà phê có từ lâu đời nên đối với nhiều người cà phê trở thành thức uống thường nhật, điều này có lẽ do hương vị đặc biệt của cà phê và tác ...view middle of the document...

Với những phương tiện và điều kiện trang thiết bị hiện nay người ta có thể tách được nhiều chất thơm có trong cà phê rang. Vì thế, cà phê là đồ uống ưa chuộng và được đánh giá cao.

Mặc dù giá cả cà phê trên thị trường gần đây đã có nhiều biến động nhưng thu nhập cao và nhanh chóng nên đã thu hút nhiều cơ quan tư nhân và hộ nông dân đầu tư vào ngành sản xuất cà phê. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, vùng Tây Nguyên rộng lớn đất đai khí hậu thích hợp cho việc phát triển cà phê. Trong những năm gần nhất nước ta sẽ có hàng vạn tấn cà phê xuất khẩu hàng năm vì đó là một mặt hàng mà cả thế giới đều ưa thích.

Cùng với việc phát triển trồng cà phê thì kỹ thuật chế biến đòi hỏi ngày càng cao. Khâu chế biến có ảnh hưởng lớn đến phẩm chất cà phê và tác động mạnh đến sản xuất cà phê.

Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thị hiếu của con người về thực phẩm ngày càng tăng cao đòi hỏi sàn phẩm phải thỏa mãn về chất lượng và tính nhanh gọn, điển hình là thị trường nước giải khát, luôn đáp ứng nhưng nhu cầu trên. Vì vậy cà phê hòa tan đã ra đời. Với người tiêu dùng cà phê hòa tan nhanh chóng được ưa chuộng vì sự tiện lợi của nó. Với nhà sản xuất cà phê hòa tan là mặt hàng có giá trị cao, thuận lợi trong việc bảo quản và vận chuyển. Tuy nhiên, quy trình chế biến của cà phê hòa tan lại đòi hỏi về quy trình công nghệ hết sức phức tạp

Hiện nay, chúng ta có nhiều cơ sở chế biến cà phê hòa tan, song qui mô còn nhỏ chưa tập trung. Nhưng với kế hoạch phát triển cà phê trong những năm tới, công tác chế biến nhất định sẽ đạt được những đỉnh cao của kỹ thuật chế biến hiện đại trên thế giới.

Từ những phân tích trên cho thấy, việc xây dựng nhà máy cà phê hòa tan, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tính toán hợp lý về vùng nguyên liệu thì giá trị sử dụng nhà máy sẽ hiệu quả hơn góp phần giải quyết được vấn đề về số lượng và chất lượng cà phê. Như vậy, vấn đề thiết kế một nhà máy cà phê hiện đại là yêu cầu có tính khả thi cao. Do đó, em được giao nhiệm vụ thiết kế nhà máy sản xuất cà phê hòa tan năng suất 34000 tấn/ năm

Other assignments on Cafe

Music Midterm Essay

315 words - 2 pages than “Knock on the Wood,” which is written exclusively for the film, every other music that appears in Casablanca is borrowed and they are mostly American popular music. In Casablanca, source music helps to distinguish or pinpoint a scene. For example, American popular music is played when a scene is taking place in Rick’s Cafe but when a scene is happening at The Blue Parrot Cafe, Arabian music can be heard. "Marseillaise” is also played when

Decision Making Essay

823 words - 4 pages support systems and strategic support systems, and explain how managers can use these systems to make decisions and gain competitive advantages. * Strategic decisions are long-term in their impact. They affect and shape the direction of the whole business. They are generally made by senior managers. The managers of the bakery need to take a strategic decision about whether to remain in the cafe business. Long-term forecasts of business turnover

Mgmt

4499 words - 18 pages your manager (the assessor) will be via phone or Skype or other live telephone or video medium. Case Study: Business plan (excerpt) MacVille business plan FY 2011/12 Mission MacVille cafes serve competitively priced, high quality coffee and gourmet food in a safe and comfortable cafe-style environment. Our friendly, well-trained staff provide superior customer service. Vision MacVille aims to deliver our valued customers the very best

Mc Donalds

380 words - 2 pages products, French fries, soft drinks, breakfast items, and desserts. In most markets, McDonald's offers salads and vegetarian items. In Germany, McDonald's sells beer. Mc Donald's is in the list of the most valuable brands, number 4. Brand value: $95.2 billion What happened: McDonald's is accelerating growth in India. Its expanding in the U.S. by experimenting with baked goods and creating a cafe atmosphere to rival Starbucks. Facts about

Environment Analysis Of Starbucks

379 words - 2 pages opportunties. In 2004 the company created a CD-burning service in their Santa Monica (California USA) cafe with Hewlett Packard, where customers create their own music CD. • New products and services that can be retailed in their cafes, such as Fair Trade products. • The company has the opportunity to expand its global operations. New markets for coffee such as India and the Pacific Rim nations are beginning to emerge. • Co-branding with other

Vosual Management

477 words - 2 pages Cafe is a family fun environment, environment restaurant uniquely designed to depict the features of a rainforest. To enhance this theme, the restaurants are populated by animatronics figures. Animatronics robots of animals and insects and special effects that include thunderstorms (with actual rain, lightning); The ambiance is fun and relaxed, and will definitely whet your appetite of living out your own adventures. 7. 8. Mock windows

Fishdance Restaurant Case Study

540 words - 3 pages . Architecture: Form, Space and Order. New Jersey: John Wiley and Sons Incorporated, 2007. Hartoonian, Gevork. Crisis of the Object: The Architecture of Theatricality. New York: Routledge, 2006. Isenberg, Barbara. Conversations with Frank Gehry. New York: Alfred A. Knopf, 2009. Meyer, Da Costa. Frank Gehry: On Line. New Jersey: Princeton University Art Museum, 2008. Potomak Corporation Limited. Cafe Fish. 2010. http://www.cafe-fish.com/ (accessed

Final Strategic Plan

5009 words - 21 pages success or failure. I have selected a Christian Internet/Cafe organization to develop as a strategic plan. This plan will include my mission and vision guiding principles. Mission Statement The goal in a mission statement is define the strategic planning of a company. The company mission statement describes “the company’s product, market, and technological areas of emphasis in a way that reflects the values and priorities of the

Old Town White Coffee Marketing Plan

2912 words - 12 pages traced back to the incorporation of white cafe 1999.The core objective of OldTown is to let everyone to have a sip of Malaysian style white coffee. What is a white coffee? White coffee in US and were known as coffee with milk or cream. White coffee can also refer to a cup of instant with a dash of cold milk. But, the white coffee here means seriously under roasted coffee. The advertising that goes with it would agree with this assumption

Marketing Plan Of Bubble Tea

2527 words - 11 pages a tea shop or cafe will sell an estimated 150-350 cups a day with a potential to sell 500-1000 cups in a business savvy location. Most tea shops or cafe will charge between £2.00-£3.80 GBP for one serving. Due to the uniqueness of bubble tea, we consider that the following price is competitive. * £3.00/cup for regular size drink * £3.50/cup for large size drink 5.5 Distribution Strategy At the initial stage of business development

Ecnomic

434 words - 2 pages 、No Cycling in the School校内禁止骑车  47、SOS 紧急求救信号  48、Hands Wanted 招聘  49、Staff Only 本处职工专用  50、No Litter 勿乱扔杂物  51、Hands Off 请勿用手摸  52、Keep Silence 保持安静  53、On Sale 削价出售  54、No Bills 不准张贴  55、Not for Sale 恕不出售  56、Pub 酒店  57、Cafe 咖啡馆、小餐馆  58、Bar 酒巴  59、Laundry 洗衣店  60、Travel Agency 旅行社 61、In Shade 置于阴凉处  62、Keep in Dark Place 避光保存  63、Poison 有毒/毒品  64、Guard against Damp 防潮  65、Beware of Pickpocket 谨防扒手  66

Similar Documents

The Broadway Cafe' Cis 500 Essay

2450 words - 10 pages Final Project 1 Final Project The Broadway Cafe' Part I and II CIS

Brand Perception Of Cafe Coffee Day

7184 words - 29 pages like Costa coffee, Ill café etc. which are trying to enter the Indian market. These market situations have a deep impact on the operations of café coffee day to gain back its lost customers and also to get the potential customers do so. Literature Review 1. A recent report by consulting firm on “Indian Cafe Market” says that the market is estimated to be around $230 million and is expected to grow to a $410 million industry by 2017 at a

The Broadway Cafe Essay

2303 words - 10 pages Abstract .......................................................................................................................................3 Organizational Structure .............................................................................................................3 Balance Scorecard .......................................................................................................................4 Part 1: The Financial

Cafe Pownd Case Essay

668 words - 3 pages Café D Pownd Case INTRODUCTION Café D Pownd is a campus cafeteria, which serves 450 students and faculty, on the campus at the National Academy of Liberal Arts. The Café’s busiest time is at dinner time, where two thirds of the residents are expected to be served between 5:00 and 6:30 pm. The café serves meals, beverages, salads, desserts sandwiches and other snacks. Most students pay with their student meal cards. The Café is designed with