Business Essay

2173 words - 9 pages

1. Tổng quan
Tên doanh nghiệp: NHÀ HÀNG SUBAPKEP
Tên Tiếng Anh: SUBAPKEP RESTAURANT
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.9951703 - Fax: 08.9951702
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 31101021675, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 10.10.2010; Giấy chứng nhận VSATTP: Số 10/2010-YTTPHCM/CBĐĐK, Sở Y tế cấp ngày 01.10.2010
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Người đại diện theo pháp luật: Ông LÂM THANH - TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG SUBAPKEP
Vốn điều lệ: 16 tỷ VND
Ngành nghề kinh doanh:
- Dịch vụ ăn uống, ẩm thực
- Cho thuê nhà theo luật kinh doanh bất động sản.
2. Lịch sử hoạt động
Nhà hàng SUBAPKEP được thành lập vào ngày ...view middle of the document...

Theo đó, các lĩnh vực có mối tương quan hỗ trợ cho nhau, cùng phát triển.

NHÀ HÀNG SUBAPKEP
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel.: (84) (8) 9951703 - Fax: 08.9951702
Email: info@subapkep.vn
Website: www.subapkep.vn
Chi nhánh Long An:
Địa chỉ: 06, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tân An, Long An
Tel.: (84) (72) 6288929 - Fax: (84) (8) 6288992
Email: info.la@subapkep.vn
Chi nhánh Tiền Giang:
Địa chỉ:
Tel.: (84) (73) - Fax: (84) (73)
Email: info.tg@subapkep.vn
3. Tầm nhìn
"Trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc; trở thành biểu tượng hàng đầu về ẩm thực dinh dưỡng, an toàn sức khỏe phục vụ con người"
* SUBAPKEP tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu và khát khao của bạn để làm cho cuộc sống dinh dưỡng và an toàn hơn mỗi ngày.
* Với nhiệt huyết, óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng cùng những giá trị đích thực, chúng tôi không chỉ tạo ra mà còn gửi gắm niềm tự hào của mình vào những món ăn và dịch vụ thiết yếu cho một cuộc sống trọn vẹn.
* Vì vậy, chúng tôi đã tạo dựng được sự tin cậy ở khách hàng cũng như mang đến quyền lợi, giá trị kinh tế, thương mại và cả niềm tự hào cho mỗi nhân viên, từng đối tác và các cổ đông để cùng gắn bó với chúng tôi trong mỗi ngày của cuộc sống
4. Sứ mệnh
Nhà hàng SUBAPKEP là một hệ thống tích hợp và đồng bộ hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người đồng thời không ngừng gia tăng giá trị cho nhà hàng. Sự tin cậy, tầm nhìn, tính sáng tạo, sự năng động, niềm tự hào và sự phát triển không ngừng của đội ngũ nhân viên làm nền tảng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ, góp phần đưa SUBAPKEP trở thành tên tuổi hàng đầu trên thị trường ẩm thực chỉ trong thời gian ngắn.
* Chúng tôi đặt ẩm thực làm nền móng để làm bệ phóng cho sự phát triển và lớn mạnh của SUBAPKEP. Nhắc đến nhà hàng, không ai không biết đến các món ăn được chế biến và sáng tạo, tăng thêm giá trị dinh dưỡng và giá trị gia tăng từ các món ăn nguyên thủy: SUSHI, KIMBAP, CƠM KẸP. Chúng sử dụng các thành tựu chế biến mới nhất; những công nghệ hiện đại; nguồn nguyên liệu chất lượng, đảm bảo an toàn, dinh dưỡng cùng với khả năng sáng tạo không ngừng, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tập thể nhân viên và tận dụng các nguồn lực bên ngoài để tạo ra những món ăn độc đáo, đặc trưng và phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người.
* SUBAPKEP cam kết mang đến cho cộng đồng những món ăn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng khả năng sáng tạo không ngừng, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của mình với cuộc sống con người và xã hội
5. Giá trị cốt lõi
Trung thực
Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và phục vụ khách hàng
Tôn trọng
Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
Tuân thủ
Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.
Đạo đức
Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

6. Định hướng...

Other assignments on Business

Business Essay

256 words - 2 pages British Airways Financial Analysis Introduction In this assignment I shall be composing a report which details my confidential analysis of a company based in the United Kingdom; in this model the airline business British Airways. The main aims of this report are to assess whether BA has contemporarily behaved well enough to deserve financial disbursement and to describe in detail why or why not I would admonish it for akin. Within

Business Essay

2793 words - 12 pages , pointed out by Li (2010). However, success of e-book publishing business mostly depends on establishing a successful business model. According to the finding of Vasileiou et al. (2009), establishing e-books related business model is now very complex and there are many incompetents between the producers and the products. Though there are significant advancements have achieved in e-book technology, there are still various incompetents exist in the

Business

296 words - 2 pages The role of business in an economy is involved in any type of activity that provides goods, services, or both to consumers in an attempt to earn a profit. Business drives up the standard of living of quality and quantity of goods and services available to a population and contributing to the higher quality of life in which is overall sense of well-being experienced by either an individual or a group. Business also helps raise the standard of

Business - 285 words

285 words - 2 pages Every business consists of various organizations which are reliant on information systems- without information systems there would be no business! Ensuring that the correct information is fed through to the relevant departments is essential for the success of any business. Within each department there will be requirements for different types of information which will be linked throughout the organization to maintain competitiveness and

Business - 4315 words

4315 words - 18 pages Business Review COMPANY OVERVIEW By engineering out the complexity that stifles business innovation, Fusion Tomo is engineering in speed, reliability, security, and manageability. The result is best-in-class products throughout an integrated stack of hardware and software, with every layer designed and engineered to work together according to open industry standards. Fusion Tomo's complete, open, and integrated solutions offer extreme

Business - 7113 words

7113 words - 29 pages Table of Contents Market 1 Product 1 Price 1 Place 1 Promotion 1 ing 2 Marketing 3 Contents 4 History 4 Earlier approaches 4 Contemporary approaches 5 Customer orientation 6 Organizational orientation 8 Marketing research 8 Marketing environment 9 Geographic segmentation involves a business dividing its market on the basis of geography. There are several ways that a market can be geographically segmented. You can divide your market by

Business - 717 words

717 words - 3 pages approach is where one tries to identify ones best way to manage an organization. The contingency perspective approach, on the other hand, say that because each business is different the appropriate management approach depends on the unique elements in that situation. The contingency perspective is useful in the practice of management today because every situation is different and one situation needs different management that another. There is no one

Business - 7291 words

7291 words - 30 pages in the motor industry………………………………………………………………………………………10 2.1 Apply the elements of contract in both cases business scenarios………………………..12 2.2 & 2.3 Analyze the law of terms in the above two different contract. Evaluate the effect of different terms in the two contracts………………………………………………………….14 Conclusion…………………………………………………………………………………....19 Reference……………………………………………………………………………………..20 Introduction: - The law plays an important role

Business - 621 words

621 words - 3 pages P2 identify how government policies impact on a selected business. Government policy The government produces a set of policies that are used to develop and influence the UK economy. These policies are: Economic Policy This policy is mainly focused to deal with economic growth, unemployment and inflation. Cadbury may have an effect through inflation as inflation means a general sustained increase in price. This could affect them most out

Business - 317 words

317 words - 2 pages to better meet the corporate and business goals.  It’s no longer just the economic issues that drive the department, but also the behavioral ones .In general, HR is becoming more a part of the team than it once was. Rather than being the folks who sit in their closed offices and interview applicants then allow department managers and executives to handle day-to-day operations, HR is now getting involved in decision making, and making a

Business - 818 words

818 words - 4 pages motivate them to work hard if they are able to participate in the upper part of the business. Managers can produce well being in the workforce outside of everything else that goes on. There is so many successful things that a manager can offer and provide. Managers should also make sure that fairness and equality is provided among the employees. Managers should also provide an environment that is enjoyable and productive. They should also create a

Similar Documents

Business Essay 595 Words

595 words - 3 pages Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business Business

Business Essay 1362 Words

1362 words - 6 pages United States International University – Africa Individual Term Paper Name: Tushar Prakash Nainani ID No.: 640633 Course: BUS 1010 – Introduction to Business Organizations Schedule: Mondays & Wednesdays 11:00 – 12:40 Professor: P. Gachago Semester: Fall 2013 Individual Term Paper Now that you have attended several business lectures at USIU, you decide to start a kiosk business in your estate, selling potatoes

Business Essay 1180 Words

1180 words - 5 pages Business History Ýn The United States At The End Of The Twentieth Century The History of Business history Business history in the united states at the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first is simultaneously thriving and strungling with itsidentity.There are clear signs of vigor, including a rising membership in the major professional organization in the field, BHC (Business History Conference). The organization

Business Essay 2440 Words

2440 words - 10 pages Table of Contents Executive Summary 3 Introduction 3 Benefits of Hamel & Prahalad’s concept of Core Competence 4 Disadvantages of core competency 6 The concept of Icarus Paradox and its comparison with core competencies 7 Conclusions 8 References 9 Executive Summary This report takes an account of Core competencies that were introduced by C. K. Prahalad and Gary Hamel in 1990. Evaluating this business concept, its