Airborne Express Essay

618 words - 3 pages

יסודות האסטרטגיה
Case 4 – Airborne Express
2/6/2014

שאלה 1
Carry out an external analysis of the express mail industry
מתחרים קיימים
תעשיית הדואר המהיר מאפשרת שליחת חבילות/דואר תוך לילה עד מספר ימים. בשוק הנ"ל מתחרות 3 חברות גדולות: Federal Express, UPS, and Airborne Express. אשר משרתות יותר מ 85% מהשוק. בנוסף פועלות בשוק 6 חברות קטנות: BAX Global, DHL Worldwide Express, Emery Worldwide, RPS, TNT Express Worldwide, and U.S. Postal Service.
בשנת 1996 ההוצאות של עסקים ואנשים פרטיים על דואר מהיר היו 16-17 מיליארד דולר בארה"ב. ניתן לראות שהשוק צמח בקצב של 15-20% לשנה בעשור האחרון, אך בגלל תחרות מחירים הכנסות התעשייה צמחו רק ב10-15% בממוצע לשנה עם צפי לצמיחה עתידית של 10% לשנה בעשור הקרוב. כאשר FedEx החזיקה 45% מהשוק המקומי. UPS החזיקה 25% מהשוק המקומי והייתה החברה הגדולה בעולם למשלוח חבילות. Airborne Express החזיקה 16% מהשוק המקומי וצמחה יותר מ-2 המתחרות הגדולות שלה. ...view middle of the document...

כוח המיקוח של הלקוחות הגדולים – עסקים אשר השתמשו בשילוח מהיר באופן קבוע, הינו גדול והנחות של עד 50% מהמחירון היו נפוצות. החברות סגרו על עסקאות מבוססות על נפח פעילות אשר עודדו את הלקוחות להתמקד בחברת שילוח אחת אך למרות זאת התעשייה לא מאופיינת בנאמנות לחברת השילוח. הניידות של הלקוחות (קטנים וגדולים) בין החברות הינה גבוהה ומבוססת בעיקר על מחיר מכיוון שאין עלויות מעבר בין החברות.
כוח המיקוח של הלקוחות גדול.
מוצרים תחליפיים
מוצר תחליפי למשלוח דואר מהיר הינו שימוש בדואר רגיל אשר הינו פחות מהיר אך זול משמעותית. בנוסף ישנה את האופציה לשליחת מסמכים באופן מהיר יותר דרך פקס או מייל. אך אין מוצר תחליפי למשלוח מהיר של חבילות (שאין מסמכים).
איום מוצרים תחליפיים הינו גבוה בתחום משלוח המסמכים, ונמוך בתחום משלוח חבילות מהיר.
כוח המיקוח של הספקים
הספקים בתעשייה הם: שדות תעופה, עובדים, ספקי מטוסים, חברות הדלק, יצרני הרכב, חברות מחשוב IT . לעובדים ישנו כוח מיקוח גדול מול החברות , ניתן לראות על ידי איגוד העובדים UPS וכן שביתת העובדים על מנת להגדיל את כוחם מול החברה. לגבי שאר הספקים אין מידע רב ,אך ניתן להניח כי כוח המיקוח של שאר הספקים הינו מוגבל, לשדות התעופה עלול להיות כוח מול החברות מכיוון ששינוי הHUB של החברה כולל בתוכו עלויות מאוד גבוהות, אך לעומת זאת אנו רואים שיש חברות כמו Airborne אשר מחזיקה בשדה תעופה משלה. ספקי המטוסים יש כוח מיקוח מוגבל מכיוון שניתן לרכוש גם מטוסים יד שניה. יצרני הרכב הינם בעלי כוח מיקוח נמוך מכיוון שיש יצרנים רבים אשר ישמחו לתת את שירותם לחברות אשר מחזיקות בצי גדול של רכבים.
איום חדירה של מתחרים חדשים
ישנם חסמי כניסה מאוד גבוהים: עלויות גבוהות של - מטוסים, שדה תעופה, צי רכבים, מרכזי מיון, מחסנים, מחשוב, עובדים ,פרסום ורגולציה. יש צורך בהון התחלתי גבוה מאוד על מנת להיכנס לשוק. ניתן לראות שהחברות הקיימות השקיעו סכומים רבים : FedEx השקיעה 250 מיליון דולר במרכז מיון חדש, UPS השקיה 860 מיליון דולר במרכז מיון חדש, מטוס בואינג 767 חדש עולה 90 מיליון דולר. תקציב הפרסום של FedEx הגיע בשנת 1996 ל- 138 מיליון דולר, UPS השקיעה כ- 3 מיליארד דולר במחשוב. בנוסף, מכיוון שעל השוק חולשות 3 חברות גדולות עם נתח שוק של 85% , שחקן חדש בתעשייה יצטרך להתמודד עם תחרות מחירים וכן יתרון לגודל שיש לחברות הגדולות.
איום החדירה של מתחרים חדשים נמוך.

Other assignments on Airborne Express

Economy Effect Of Marijuana Essay

277 words - 2 pages Modern American History by Alan Renga 2nd Mid Term! You will be given 3 Short Essay questions and 20 Multiple Choice questions deriving from this list! 80 points total! The 1920s Warren Harding then Calvin Coolidge Tea Pot Dome 1st Red Scare Immigration Restriction, Sacco and Vanzetti Langston Hughes, Marcus Garvey, KKK Prosperity, advertising Prohibition, Al Capone Flappers, Clara Bow, Rudolph Valentino Babe Ruth, Jack Dempsey

The Vc Shakeout Essay

2033 words - 9 pages ECONOMY 26 Luring a big firm to town is not the secret to job growth DEFEND YOUR RESEARCH 30 Are morning people wired for success? VISION STATEMENT 32 The social web’s east-west divide COLUMN 38 Warren Bennis looks back on his surprising path to fame New Thinking, Research in Progress hbr.org New Thinking, Research in Progress hbr.org FIRST The VC Shakeout Venture capital hasn’t worked for a decade and must be radically

Hospitals Paper

6014 words - 25 pages I hope to provide in this paper a comprehensive understanding for what the term “hospital” has become. Hospitals are an extremely complex system that man has created and shaped and reshaped throughout history. My goal in writing and researching this paper will be to provide those who read it a clear understanding on how the hospital system got to where it is today, and to shed some light on the many organizations that affiliate with and

Course Syllabus

2610 words - 11 pages [pic] COURSE SYLLABUS Semester: Fall, Year: 2012  College Mission Statement Richard J. Daley College provides high-quality education which leads to academic success, career development, and personal enrichment that fulfill diverse community needs. Mathematics Department Mission Statement Our mission is to deliver excellent service and to provide learning opportunities by offering a wide range of mathematics courses, which will help our

Management

1477 words - 6 pages Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the

Assisted Suicide

1015 words - 5 pages Should physician-assisted suicide be legal? While I believe if one chooses to end his or own life through physician assistance for reasons that they chose, the choice should be up to the individual. Physician-assisted suicide should be at one's discretion. “Assisted Suicide, also called Voluntary Euthanasia, is currently a contentious issue in many countries. Because Euthanasia is legal in a few modern democracies: the Netherlands, Belgium

Tanglewood Case 1

797 words - 4 pages Tanglewood’s staffing strategy requires the organization to make key decisions about the acquisition, deployment, and retention of the organization’s workforce. In order to accomplish this, Tanglewood’s must make thirteen decisions regarding its staffing levels and its staffing quality. One of the first decisions that Tanglewood needs to choose is to acquire or develop talent. Tanglewood should try to develop their current talent because one

Nnnnn

1391 words - 6 pages Есе по въпроса: Кои от всички „действащи” лица могат да се разглеждат като морално отговорни и в какво именно? по казуса Форд „Пинто” Корпоративните злодеяния са нанесли повече вреди на обществото от всички улични престъпления взети заедно. Според данни на ФБР сумата от уличните престъпления възлиза на $3.8 млрд. годишно, а загубите от корпоративните измами между $100 млрд. и $400 млрд. годишно

The Penis

1052 words - 5 pages The short story ”The Penis” is written by Hanif Kureishi. The short story is about a penis, which has been separated from its owner Doug, who we hear from later on. At first though we hear about a guy called Alfie who was “a cutter – a hairdresser – and had to get to work”. He is having breakfast with his wife, when she asks him what he did last night, and if he had a good time last night? Alfie can not remember what he did last night, he then

Managed Care Paper

543 words - 3 pages Managed Care and Case Management Care Marvin Lloyd BSHS/402-Case Management 27 August 2012 Virgil Miller Managed Care are techniques employed to help reduce the cost for providing health benefits and a system for improving organizations quality of care

Media

439 words - 2 pages The life expectancy is lower; so people are not kept alive with drugs for decades in a virtual sleep state. There is less state education; so kids don't have it drilled into them that their only goal in life is to make money, at the cost of 'everything' else. The health care is less; so diseases, usually brought by Westerners, kill many more than they do in countries where drug companies can make a fortune from selling medicines that aren't

Similar Documents

Goodluck Essay

1072 words - 5 pages DHL Express Europe GIS Determines Better Route Planning and Minimizes Fleet Driving Distances CA S E S T U DY DHL has been an innovative leader in the worldwide shipping business for more than 35 years. The company is now part of Deutsche Post, the modern privatized German mail service. Deutsche Post acquired Airborne Express in 2003 and integrated it into DHL, creating a division now known as DHL Express. Today, DHL Express employs 550,000

Test Essay

5160 words - 21 pages jealousy] is not a positive sign for the relationship. It might be tempting to think that someone is more interested in you, or cares for you more, because they express more jealousy or possessive behavior. But jealousy really is a negative sign of insecurity in the relationship." This article was originally published on upwave.com. © 2013 upwave, All Rights Reserved. And the world's most polluted city is ... By Simon Busch, CNN January 31

Wing In Ground Effect Essay

4537 words - 19 pages attack is express in radians and height h is express as a fraction with reference to the chord length. Hence through the relationship given by 2.1 and 2.2, the both xα and xh located at 1/3 of the chord which also coincides with the center of pressure. This however is only applicable for the case of a flat plate with aspect ratio larger than 2. For the case of a cambered airfoil, the two aerodynamic centers and the center of pressure most likely

Mgt216 Essay

714 words - 3 pages The first ethical issue presented in the ethics game simulation was whether to warn consumers about the contaminated product and what information to provide consumers about the contaminant. The second ethical issue was whether to sell a product that does not meet U.S. safety requirements in a foreign market that has lower safety restrictions. G-BioSport was not required to meet prior approval from the Federal Drug Administration before they